Details

 • Type aanvraagWerving en selectie
 • Datum14-12-2017
 • Vacturenummer101286
Kunnen wij je helpen?

Werkvoorbereider ParttimeWerving en selectie

Functieomschrijving

Functieprofiel SSK ramer:   Projectorganisatie Waterveiligheid De projectorganisatie Waterveiligheid is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat PPO/ZD en Waterschap Scheldestromen. De projecten die hieronder worden uitgevoerd zijn o.a. Vooroeververdediging en Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) Hansweert. De werkzaamheden voor deze functie betreffen het HWBP project Hansweert. Dit project bevindt zich op dit moment in de Verkenningsfase.   Projectteam De projectorganisatie is ingericht volgens het Integraal Project Management (IPM) model van Rijkswaterstaat. In het kernteam van het project zitten de Projectmanager (PM), de Contractmanager (CM), de Technisch Manager (TM), de Omgevingsmanager (OM) en de Manager Projectbeheersing (MPB). Als SSK ramer wordt je door de manager projectbeheersing aangestuurd en werk je onder zijn verantwoordelijkheid.   Typering van de functie

 • Opstellen van SSK kostenramingen en daarover rapporteren;
 • Onderhouden en actualiseren centraal ramingdossier met als doel een eenduidige registratie en afweging van ramingen;
 • Aan de hand van het centraal ramingdossier samenstellen van ramingoverzichten, ook over deelprojecten heen, waarin de status van behandeling, financiële aspecten, tijdsrisico en geraamde budget om de risico’s te verminderen is vermeld;
 • Adviseren en ondersteunen van het management over opstellen van kostenramingen en voortgangsrapportages;
 • Periodiek leveren van benodigde gegevens voor (kwartaal)rapportages, zowel voor de deelprojecten als andere relevante organen;
 • Verzamelen van informatie ter onderbouwing van beleidskeuzes,resp. besluitvorming projectteam in overleg met manager - Projectbeheersing;
 • Begeleiden van andere projectmedewerkers m.b.t. kostenramingen.

  Tijdsbesteding: ca. 8 uur per week, mogelijk met variabele inzet Aanvang: Zo spoedig mogelijk Duur: 6 maanden, in overleg naar behoefte van project.

Functie eisen

 • Kerncompetenties: Samenwerken, Plannen en organiseren, Monitoren.
 • Aanvullende competenties: Klantgerichtheid, Resultaatgerichtheid, Aanspreekbaar, Dienstverlenend, Ondernemend, Flexibel.
 • Minimaal HBO werk- en denkniveau
 • Ervaring met SSK systematiek.
 • Bekendheid met de eisen t.a.v. ramingen binnen het HWBP.
 • Bekendheid met Verkenningsfase en Planuitwerkingsfase conform HWBP
 • Kennis van wet- en regelgeving en (beleids)kaders.

 

© 2016-2019 ABR Groep